Contacto Mapa Web
Iniciar sesión Registrarse
Español Valencià Català Gallego Euskera English
Franquicias. Informacion de franquicias. Busca tu franquicia.
  • Asociación Española Contra el Cancer
  • su empresa aquí
  • Gob Menorca
  • Diseño web a medida
Texto a buscar:
Buscar en:
Publicidad

El pressupost per al 2019 referma el compromís de l’Ajuntament de Maó amb la reactivació econòmica, l’atenció social i les inversions de ciutat

AJ. MAó
Aumentar texto
Disminuir texto
miércoles, 5 de diciembre de 2018


El pressupost per al 2019 preveu un volum d’ingressos de 39.415.919 euros, i estableix una previsió de despesa de 36.870.376 euros.

Aquest matí, l’alcaldessa Conxa Juanola, el primer tinent d’Alcaldia, Héctor Pons, i el regidor d’Hisenda, Jordi Tutzó, han presentat el projecte de pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2019.

Durant la presentació, Conxa Juanola ha destacat les inversions destinades a la recuperació d’edificis en desús i de les barriades com a principals objectius d’aquest mandat, i ha assegurat que “Maó serà una ciutat totalment diferent d’aquí a quatre o cinc anys”. 

Juanola també ha volgut posar en relleu les inversions destinades a avançar en la gestió eficaç i sostenible de recursos com l’energia i l’aigua. 

Per la seva banda, Héctor Pons ha recordat que els pressupostos reflecteixen les prioritats polítiques dels diferents equips de govern, i ha subratllat la feina que s’ha fet per tancar acords amb altres administracions per tal recuperar edificis destinats als serveis a les persones. 

D’entre els projectes contemplats en el pressupost per al 2019, Pons ha fet referència a la recuperació de la Sala Augusta com a nova seu del Conservatori de Menorca i la construcció de la nova residència geriàtrica, de 120 places, a la zona dels quarters de Santiago.

Atenció social, reactivació econòmica i model de ciutat, prioritats per al 2019

Jordi Tutzó ha explicat que l’Ajuntament de Maó segueix el camí marcat pels tres darrers pressupostos, i tornarà a prioritzar l’atenció social, la reactivació econòmica i les inversions derivades del model de ciutat en el pressupost per al 2019. D’aquesta manera, l’actual equip de govern referma el seu compromís amb els objectius assumits en l’inici del mandat.

Amb la prudència i la moderació com a principis bàsics d’actuació, els pressupostos per al 2019 mantenen la tendència expansiva del darrer any, consolidant el paper de l’Ajuntament com a agent econòmic actiu, i també com a aglutinador de les inversions d’altres administracions, propiciant importants actuacions que responen al model de ciutat sostenible, viva i justa que defensa l’actual equip de govern.

Guiats per aquest principi de prudència, cal destacar l’estabilitat del nivell d’endeutament del consistori, que se situarà per davall d’un molt baix 15%.

Previsió d’un volum d’ingressos de 39,41 milions d’euros

Per a l’any vinent, el consistori preveu un volum d’ingressos de 39.415.919 euros, que representa un augment del 7,54% respecte a la xifra de l’any 2018. 

Cal assenyalar que, un any més, el pressupost està condicionat per la incertesa normativa que es manté des l’inici del mandat, que encara no s’ha resolt, i que ens aboca a aplicar normatives contradictòries, com la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb totes les seves restriccions a l’autonomia municipal, com la regla de despesa, o la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que preveu el finançament per part de les CCAA de la totalitat dels serveis socials que duen endavant els ajuntaments, com a institució més propera al ciutadà. 
De l’aplicació d’aquesta darrera normativa prové l’increment comptabilitzat d’ingressos que vindrien aportats des del Govern Balear. Això no obstant, com que no es té cap certesa que arribi la transferència per la mateixa inaplicabilitat de la norma, el govern municipal ha optat per mantenir, com no pot ser d’altra manera, el principi de prudència i no comprometre tots aquests recursos com a despesa. D’aquí la diferència comptable tan alta entre ingressos i despeses previstes, xifrada en 2,54 milions.

Pel que fa als impostos municipals, no hi ha canvis en les ordenances fiscals, que es mantenen congelades un any més i, per tant, els tributs, taxes i preus públics es romanen inalterats.

Cal destacar que el concepte més important, l’Impost sobre béns immobles (IBI), com ja va passar l’any passat, no presenta cap variació del tipus impositiu de cara al 2019 i, per tant, no hi haurà canvis en el rebut dels contribuents.

Així mateix, cal recordar que aquest equip de govern continua apostant i fent feina per aconseguir el compromís ferm de les altres administracions pel que fa a nombroses inversions que no figuren en aquest pressupost municipal, com els casos de l’ascensor del parc Rochina i el desenvolupament de tot el seu entorn, tant del penya-segat com de la placeta pública annexa a l’antic edifici de la SEAT, l’Escola d’Adults als antics quarters de Santiago, els nous habitatges socials de l’IBAVI o les reformes de l’IES Joan Ramis i Ramis i l’antic hospital Verge del Toro, entre altres.

També cal fer menció als convenis de col·laboració amb el Govern Balear i el Consell Insular de Menorca, que permetran fer realitat la reforma de la Sala Augusta com a nova seu del Conservatori de Menorca, o la nova residència per a gent gran que s’ubicarà a l’antic quarter de Santiago. 

Finalment, també cal destacar el manteniment i ampliació dels diferents programes de col·laboració amb els projectes del SOIB, que s’han gestionat des de l’Ajuntament durant aquest mandat, i que han implicat una inversió de 3,7 milions d’euros, que respon al compromís de fer feina per a les persones. 

Previsió d’un volum de despesa de 36,87 milions d’euros

L’Ajuntament estableix una previsió de despesa de 36,87 milions d’euros, un 2,33% superior a la de l’any passat, marcant així un moderat creixement, mentre l’endeutament públic es manté en mínims històrics.

D’aquesta manera, els comptes de l’Ajuntament per a l’any 2019 tornen a destinar el principal volum de despesa a les partides de caràcter social i a les vinculades a les mesures de reactivació econòmica. 

Cal afegir que l’equip de govern té previst un seguit de projectes i actuacions en matèria d’inversions que no s’han pogut incloure en el present pressupost, a causa de les limitacions que fixa la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que restaran a l’espera de les inversions financerament sostenibles que es puguin dur a terme dins el 2019 amb el romanent de tresoreria de què es pugui disposar. Recordem que durant els 2 anys anteriors es varen incorporar al pressupost prop de 4 milions d’euros més a inversions en aquest concepte que no s’havien pogut incloure en els pressupostos inicials.

Distribució de la despesa

Pel que fa a la distribució de la despesa segons òrgans, 10.434.393 € (28,30%) corresponen a recursos i sostenibilitat; 1.677.446 € (4,55%) a urbanisme, obra pública i mobilitat; 1.631.300 € (4,42%) a medi ambient; 2.361.624 € (6,41%) a gabinet d’alcaldia, serveis jurídics i administratius i recursos humans; 3.823.080 € (10,37%) a hisenda i economia; 3.954.925 € (10,73%) a Policia Local; 963.537 € (2,61%) a promoció econòmica; 9.065.638 € (24,59%) a servei a les persones i educació; i 2.958.433 € (8,02%) a cultura i esports.

D’aquest volum de despesa total i agrupant en 4 grans blocs d’actuació, podem resumir en: 14.706.676 € (39,89%) es destinaran a partides d’inversions, de despesa corrent, promoció econòmica i programes ocupacionals; 12.024.071 € (32,61%) a partides destinades a serveis a les persones, ajuts socials, educació, cultura i esports; 6.184.704 € (16,77%) a administració i atenció al ciutadà; i 3.954.925 € (10,73%) a seguretat ciutadana i mobilitat (Policia Local). 

Principals partides de caràcter econòmic

En total, les partides vinculades a la dinamització de l’economia local, tant d’inversions com de despesa corrent, pugen a 14,7 milions (39,89%). S’hi inclouen, entre altres, les inversions en infraestructures i equipaments, els programes ocupacionals i de formació i els ajuts per a la promoció econòmica. Algunes de les línies d’actuació més destacades són les següents:

• 7,7 milions d’euros destinats als principals contractes i serveis de la ciutat: manteniment i neteja de vies públiques, parcs i jardins, manteniment i neteja d’edificis públics, Brigada Municipal, recollida de fems, tractament de residus i deixalleries, aigua i sanejament, estudis relacionats amb el medi ambient, col·laboració amb el CIMe per la millora dels camins rurals i conveni de platges, entre altres.

• 1,16 milions d’euros on s’han agrupat totes les partides de consums energètics, per tal de poder realitzar un millor control, i adequar la informació al projecte EcoooLocal, que persegueix l’eficiència i l’estalvi en el consum energètic municipal.

• 1 milió d’euros d’inversió directa en reforma de carrers, urbanització i millores en vies públiques, voreres, parcs i mobiliari urbà.

• 750.000 euros d’inversió per a edificis i equipaments municipals. En aquesta partida, destaquen 500.000 euros destinats a l’adequació d’un nou espai per a la Brigada Municipal, davant la imminent demolició de l’espai que ocupa ara mateix al quarter de Santiago per tal de construir-hi la nova residència per a gent gran. També s’adequarà una nova ubicació per a les dependències de la Policia Local al quarter de Santiago, davant l’inici de les properes fases de les obres de l’Escola d’Adults.

• 550.000 euros destinats a inversions de caràcter directament mediambiental, projectes d’aigua i a inversions per a l’estalvi energètic, com són els projectes per dotar de plaques fotovoltaiques diverses escoletes municipals, que se sumarien a les instal·lades recentment al Poliesportiu Municipal, a la RGA i a l’escoleta Es Passerells.

• 360.000 euros destinats a programes de dinamització directa de mercats, comerç i turisme, i a inversions en comerç local. Inclou 100.000 euros per al suport i foment de la formació ocupacional (s’hi ha de sumar l’aportació del Govern Balear, encara no incorporada). Cal assenyalar la feina duta a terme fins ara pel que fa a polítiques en l’àmbit de l’atenció social, amb projectes de formació i d’inserció laboral concertats amb altres institucions públiques, a través dels programes del SOIB. En aquest sentit, durant aquest 2019 es desenvoluparan programes destinats a ajudar els joves qualificats a trobar la seva primera feina i a col·lectius especialment vulnerables, com les dones en risc d’exclusió social. S’ha de recordar que al llarg del present mandat, l’Ajuntament ja duu gestionats més de 3,7 milions d’euros en programes de reactivació del mercat laboral.

• 314.000 euros d’inversió en promoció turística i en millores en el Mercat des Peix, per al que s’espera també una aportació dels fons europeus FEDER.

• 185.000 euros destinats a programes d’ajuts a la rehabilitació d’habitatge antic i instal·lació de filtres verds en zones rurals on no hi ha xarxa de clavegueram.

Principals partides de caràcter social

Les partides de caràcter marcadament social, tant d’inversions com de despesa corrent, suposen un total de 12,02 milions d’euros, el 32,61% del pressupost, i inclouen les partides destinades a serveis a les persones, educació, cultura i esports. Algunes de les línies d’actuació més destacades són:

• 3,8 milions d’euros destinats a partides pressupostàries d’atenció social directa i atenció a través d’ajuts a tercers, inclosos els 287.000 € pressupostats per al manteniment dels edificis de la Residència Geriàtrica Assistida i els centres escolars. Cal destacar els 303.000 € pressupostats per atendre a les persones usuàries del servei d’atenció domiciliària, o els 323.000 € per ajudes d’emergència, o els prop d’1,3 milions d’euros destinats al conveni per a la gestió de les escoletes.

• 1,4 milions d’euros destinats a festes populars i patronals, al manteniment d’espais com Ca n’Oliver, Arxiu Municipal o Poliesportiu Municipal, així com a les subvencions a entitats culturals i esportives, etc. Cal destacar l’aportació de 367.000 euros a la Fundació del Teatre Principal de Maó.

• 236.000 euros d’inversió directa en equipaments i espais socials, culturals i esportius.

• 700.000 euros destinats a convenis de col·laboració amb el Govern Balear i el Consell Insular de Menorca per a les importants inversions projectades al nostre municipi. Concretament, es destinaran 500.000 euros a la rehabilitació i conversió de l’antiga Sala Augusta en la nova seu del Conservatori de Menorca i, per altra banda, es destinaran 200.000 euros a la construcció d’un aparcament municipal soterrat en el solar de la nova residència per a gent gran que es construirà a la part posterior de l’antic quarter de Santiago. Amb aquests convenis volem refermar el nostre compromís amb la recuperació d’edificis en desús, que no pel fet d’estar durant massa temps abandonats han perdut la seva vàlua i utilitat, ans al contrari, la seva rehabilitació serveix per recuperar la barriada en la qual es troben, i consoliden el model de ciutat viva, sostenible i justa que volem.

Altres partides destacades

La resta de partides, que suposen el 27,50% del pressupost municipal, destinen 3,95 milions (10,73%) a seguretat ciutadana (Policia Local) i mobilitat, i 6,18 milions (16,77%) a administració i atenció al ciutadà. Algunes partides amb una marcada particularitat són les següents:

• 1,69 milions d’euros destinats a amortitzacions i pagament d’interessos de préstecs i crèdits.

• 180.000 euros destinats a l’encomana de gestió a SILME (Servei d’Informàtica Local de Menorca), empresa pública encarregada de la gestió mancomunada dels serveis informàtics, de la qual formem part tots els ajuntaments de l’illa i el CIMe.

• 150.000 euros dotats al Fons de Contingència per a possibles despeses ineludibles i no previstes en aquest pressupost 2019.

Endeutament

Pel que fa a l’endeutament de l’Ajuntament, aquest es continua mantenint en nivells molt baixos. Durant aquest mandat, l’endeutament públic s’ha reduït a menys de la meitat, passant dels 11,4 milions d’euros de l’any 2015 als 5,3 milions de finals del 2018. Per a l’any vinent, es preveu un endeutament màxim d’uns 6,3 milions d’euros a finals del 2019, que representa un percentatge del 17,38% en relació als ingressos corrents, molt allunyat del límit màxim legal del 110%, tot i que l’escenari més probable és que baixi fins als 3,8 milions d’euros (10,48%) de deute amb entitats financeres, ja que molt probablement no serà necessari concertar el préstec per a inversions previst al pressupost 2019 perquè esperem finançar tota la inversió prevista mitjançant romanents de tresoreria del propi Ajuntament, i no serà necessari acudir al mercat financer.

Projecte pressupost 2019
0 comentario/s
Inserta un comentario
El pressupost per al 2019 referma el compromís de l’Ajuntament de Maó amb la reactivació econòmica, l’atenció social i les inversions de ciutat
Nombre  o identifícate
Correo electrónico:
Comentario:
Introduzca código: Capcha
NORMAS DE PARTICIPACIÓN
  • Las opiniones pertenecen única y exclusivamente a los usuarios y no a PORTALDETUCIUDAD.com
  • PORTALDETUCIUDAD.com no se hace responsable de los comentarios que aquí se escriban.
  • PORTALDETUCIUDAD.com se reserva el derecho de eliminar cualquier comentario que esté fuera de lugar.
  • No está permitido escribir comentarios fuera de la legislación vigente española, ni escribir injurias que atenten contra el honor de las personas.
  • También podrá deshabilitar la introducción de mensajes para preservar la imagen y el honor de las personas.
Portaldetuciudad SL, con cif B10448579 y dirección postal Calle Gredos 24 de Cáceres, teléfono 927233244 y email info@portaldetuciudad.com, como responsable del tratamiento de los datos recogidos en este formulario, trata la información que nos facilita con el fin de enviarle información relacionada con productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. La legitimación se realiza a través del consentimiento del interesado. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad.Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Portaldetuciudad SL estamos tratando sus datos personales por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Más información en nuestra política de privacidad.
Hoy
Intervalos nubosos
Máxima Mínima 26ºC 19ºC
Vie
Poco nuboso
Máxima Mínima 27ºC 21ºC
Sáb
Nuboso
Máxima Mínima 27ºC 20ºC
Dom
Intervalos nubosos
Máxima Mínima 28ºC 21ºC
Publicidad Reservas Balearia.com
Cartelera - Cine
El Tiempo
El tráfico - DGT
empresas
RSS Noticias
Colaboran:
PORTALES DE LA RED PORTALDETUCIUDAD.com
® Todos los derechos reservados - Guía de ocio, empresas, turismo y servicios de tu ciudad.
Web optimizada para una resolución mínima de 1024px y navegadores IE 7.0 y Mozilla 3.0 o superiores.